All on 4-6

השתלת שיניים בשיטת "All on 4" 

טכניקה המאפשרת טיפול באמצעות ארבעה עד שישה שתלים וביצוע שיקום מוברג קבוע על גבי השתלים.

העמסה מיידית

השתלה בשיטה הקלאסית, מתבצעת בשני שלבים: שלב ההשתלה ושלב החשיפה. בין השלבים ישנה תקופת המתנה של שלושה עד תשעה חודשים בממוצע, כאשר בשלב המעבר המטופל ממשיך להשתמש בתותבת. החידוש בשיטת "All on 4" הינה ביצוע העמסה מיידית על השתלים, כלומר – לאחר ההשתלה מחברים שיקום מוברג מאקריל על גבי השתלים. שיטה זו חוסכת את ניתוח החשיפה ומאפשרת כבר ביום ההשתלה לצאת מהמרפאה עם מערכת שיניים חדשה.

יתרונות העמסה מיידית

  • אין צורך בתותבת לתקופת ההמתנה
  • אין צורך בהליך כירורגי לחשיפת השתל
  • פתרון מיידי
  • קיצור זמן הריפוי
  • שיפור משמעותי באיכות החיים

שיטת העבודה של ד"ר דב ברגר 6-All on 4

על מנת לשמור על חלוקת עומסים נכונה, מנצל ד"ר ברגר את יתרונות השיטה ומבצע את הפרוצדורה באמצעות 6 שתלים אלכסוניים, במידה ויש מספיק עצם. באופן זה המערכת יציבה יותר. הטיפול מהיר ומאפשר למטופל לצאת מהמרפאה ללא תותבות, עם שיקום מיידי. מאחר והשיטה אינה פולשנית, תהליך
ההחלמה קל, והחזרה לשגרה מהירה.